Szukaj

Polityka prywatności

ZASADY OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH na www.maddog.pl

1. KIM JESTEŚMY?

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ART-DOM sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.

1.2. Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas mail na adres rodo@maddog.pl lub prześlesz list na adres: ART-DOM sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź z dopiskiem „Dane osobowe”.

2. W JAKI SPOSÓB I W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Na stronie dostępny jest formularz kontaktowy, z którego możesz skorzystać, jeżeli chcesz nam zadać pytanie lub zgłosić określony problem. Jeśli nie podasz nam danych wymaganych w celu przesłania formularza, to nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość. Możesz nam opcjonalnie podać również inne dane, aby ułatwić i przyspieszyć udzielenie satysfakcjonującej Cię odpowiedzi.

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane osobowe podane w związku z przesłaniem formularza kontaktowego przetwarzamy dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji o naszej ofercie i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszą stroną.

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli zadałeś nam pytanie Twoje dane przechowujemy przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy w możliwie najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie

5. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

5.1. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające sprzedaż marki, której dotyczy ta strona. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać oprogramowania służące do prowadzenia naszej strony.

5.2. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

6. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

6.1. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

6.1.1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony

6.1.2. prawo do sprostowania danych

6.1.3. prawo do usunięcia danych

6.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: rodo@maddog.pl lub pisząc na adres ART-DOM sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź z dopiskiem „Dane osobowe”.

6.2. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na wskazany powyżej adres.

7. CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

7.1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

7.2. Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.

7.3. Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych w celach marketingowych (np. jako klient biznesowy nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail z ofertą podobnych produktów oraz usług), to nie musisz tego w żaden sposób uzasadniać. Taki sprzeciw zawsze będzie przez nas uwzględniony.

7.4. Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail rodo@maddog.pl lub pisząc na adres ART-DOM sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź z dopiskiem „Dane osobowe”.

8. CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

Przy prowadzeniu naszej strony internetowej korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, a niektórzy z naszych dostawców mogą przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, może się odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc:

• do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo

• w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne.

Szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać poprzez kontakt z administratorem z użyciem danych kontaktowych podanych w pkt 1.

9. PLIKI COOKIES

Na naszej stronie internetowej stosujemy wyłącznie pliki cookies niezbędne (techniczne) bez których nasza strona nie może działać poprawnie. Pliki te są plikami sesyjnymi – pochodzące z nich informacje przechowywane są do czasu, kiedy zakończysz korzystanie ze strony w ramach pojedynczej wizyty. Stosowane przez nas pliki cookies nie służą do zbierania informacji o konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osobie.

Zapisz się na newsletter
i bądź na bieżąco ze wszystkimi promocjami oraz rabatami dla graczy
Zajrzyj na nasze kanały
i dołącz do społeczności graczy
Właściciel serwisu:
TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 38 062 500 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; INFOLINIA: 756 756 756